FAM系列任選兩入$5000

Riedel

REFAM4900***X2
Fatto A Mano系列任選兩入

※請於訂單備註購買的酒杯款式 
Fatto A Mano彩色杯梗系列 單價$3300杯款,任選兩入$5000
更多資訊
NT 6,600 NT 5,000